Locatie Julianaplein

Sector Educatie & Participatie

Richting Entree (Opleiding Entree – Profielen: Assistent dienstverlening en zorg – Assistent horeca, voeding en voedingsindustrie – Assistent plant en (groene) leefomgeving)
Vavo (Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs: vwo – havo – vmbo-tl)
Taalschool
Inburgering

Julianaplein 2
7001 HG Doetinchem
T: 0314 353 800